Asfaltering Västerås

Det är inte en slump att vi har valt att kalla oss för GW Asfalt. Vårt team har den långa erfarenhet och precis den kunskap som behövs för att kunna utföra högkvalitativ och krångelfri asfaltering i Västerås. Alla som arbetar hos oss är certifierade på området, och arbetar med alla typer av arbeten och kunder. Från stora företag och vägarbeten till privatpersoner och mindre projekt.

Olika projekt

Vi utför olika typer av stora och små asfalteringsuppdrag i Västerås. Bland våra kunder finns allt ifrån privatpersoner och mindre organisationer till för större företag och statliga verk.

Alla redskap

Den utrustning som vi använder oss av håller alltid marknadens högsta kvalitet. Vi följer ständigt ny teknik för verktyg och maskiner för att kunna leverera bästa möjliga resultat.

Goda kundrelationer

För oss kommer alltid kunden i första rummet. Tät dialog är en av de viktigaste förutsättningarna för en lyckad kundrelation, och därför låter vi kunderna vara med från start till mål.

GW Asfalt - Asfaltering i Västerås

Är det dags för en ny garageuppfart utanför villan? Representerar du en bostadsrättsförening som planerar att lägga asfalt för renoveringen av er innergård? Eller arbetar du kanske på Trafikverket och planerar ett nytt vägbygge, tunnelbygge eller brobygge? Om du går i tankar att anlita ett företag som kan hjälpa dig att asfaltera – Kontakta oss på GW Asfalt och berätta mer om ditt tilltänkta projekt redan idag! Vi återkommer alltid med en kostnadsfri offert när vi har fått en uppfattning om projektets omfång.

Alla får ta del av vår asfaltering i Västerås

Oavsett om du vänder dig till oss i egenskap av privatperson eller om du representerar en organisation, ett företag, en förening eller ett statligt verk så är du alltid varmt välkommen till oss på GW Asfalt. Vi är ett mångfacetterat team som tar emot alla typer av asfalteringsarbeten i Västerås. Många av de arbeten som vi utför handlar om läggning av helt ny asfalt, exempelvis vid totalrenoveringen av en väg eller en industriyta. Men vi fixar också mindre och lokala lagningar av potthål där de behövs. Kort och gott – Det finns inga arbeten som är för stora eller för små för att vi ska utföra dem. Beroende på vilken omfattning som projektet i fråga har så lägger vi asfalt med hjälp av olika metoder. För större asfalteringsprojekt i Västerås använder vi ofta maskiner, men för mindre är handläggning att föredra.

Västeråss främsta kvalitetsasfaltering

Som kund hos GW Asfalt ska du alltid kunna räkna med att kvaliteten genomsyrar hela arbetet som vi utför. Med många års erfarenhet av en specifik bransch kan det vara lätt att fastna i gamla vanor och rutiner, men vi arbetar aktivt för att våga förändras och förnyas. Vårt asfalteringsteam i Västerås har tillgång till branschens främsta utrustning i alla projekt som de tar sig för. Vi använder de senaste verktygen och maskinerna för att kunna ge så högkvalitativa resultat som möjligt. Och vi följer ständigt teknikutvecklingen och uppdaterar vår verktygs- och maskin-arsenal då nya produkter kommer ut på asfaltsmarknaden.

Integrerade och flexibla kundrelationer​

För oss är trevligt kundbemötande och transparent samarbete med kunderna lika viktigt som att leverera bra resultat. Vi är övertygade om att alla bra affärer bygger på en bra dialog mellan oss som leverantör och kunden. Som kund hos oss på GW Asfalt och våra tjänster inom asfaltering i Stockholm är man alltid integrerad ända från förberedelse till slutligt resultat. I den första arbetsfasen lägger vi alltid ner ordentligt med tid på att ta fram riktlinjer för projektet. Vi tar åt oss av de förhoppningar och förväntningar som kunden har på arbetet och på oss som leverantörer. Vi undersöker den specifika platsen i Stockholm där asfalteringen är tänkt att ske för att se hur förutsättningarna för arbetet ser ut och för att uppskatta tiden det kommer att ta. Naturligtvis får man som kund en kostnadsfri offert där man får se, svart på vitt, vad arbetet innebär. Under projektets gång uppdaterar vi ständigt kunden om hur arbetet fortskrider och delger om någonting oväntat inträffat som försvårar eller försenar jobbet. Vi följer dessutom upp alla arbeten i efterhand för att se så att allt är till belåtenhet med både slutresultatet och med oss.

Asfaltering - i Västerås och världen

Asfalt är å ena sidan någonting som de flesta människor kommer i kontakt med varje dag. Det är någonting som vi alltid har satt fötterna på så fort vi lämnat bostaden, då vi går från jobbet, eller då vi vandrar ut på en promenad. Sannolikt kommer det att fortsätta vara det överlägset vanligaste, billigaste och mest flexibla ytskiktet som man kan hitta. Å andra sidan är det ytterst ovanligt att människor känner till historien bakom detta extremt populära material eller känner till hur det faktiskt är uppbyggt.

Vad är asfalt?

Det finns olika sätt att framställa asfalt på. Någonting som förenar alla typer av asfalt är däremot att den består av krossade stenar som med hjälp av någon form av bindemedel och hög temperatur bildar en flytande massa. Förr i tiden var det vanligaste ämnet att binda stenkrossen med så kallad stenkolstjära. Men den här asfalteringsmetoden slutade tillämpas i Västerås och Sverige 1975. Idag ser det annorlunda ut. Idag heter det medel som är allra vanligast att använda i framställningen av asfalt bitumen.

Vi är övertygade om att man måste få chansen att utvecklas för att trivas på arbetet. Därför jobbar vi hårt för att alla våra anställda ska känna att de kommer till en arbetsplats där de regelbundet ställs inför nya spännande utmaningar och möjligheter. Personlig utveckling går hand i hand med professionell utveckling. Svårare än så är det inte, tycker vi!

Gummiasfalt

Tro det eller ej. Men faktum är att man, i Sverige idag, ofta tillsätter gummi i de asfaltsblandningar som används på våra vägar. Det kanske låter konstigt, men det är för ett gott syfte. Genom att tillsätta ett par ynka procent gummi i asfalten kan man nämligen minska bullret från trafiken ordentligt. Metoden är relativt ny i vårt avlånga land, men har använts sedan en lång tid i USA. Nu har gummi-metoden blivit ett krav, särskilt då man sysslar med asfaltering i Västerås och andra stora städer.

Olika lager

De ytor som idag genomgår asfaltering och som finns på gator, torg, garageuppfarter och innergårdar i Västerås och övriga världen har i regel tre olika lager. Lagret som finns längst upp på ytan av asfalten kallas för slitlagret. Det syftar till att, som namnet antyder, stå emot slitage. Dubbdäck nöter ordentligt på beläggningen, och därför behövs ett tåligt ytskikt. Längre ner i asfalten finner man det som brukar kallas för bärlager. Bärlagrets syfte är att stå emot det höga tryck som tunga fordon ständigt utsätter asfalten för. Om inte bärlagret gör sitt jobb slits lagren under betydligt lättare, och då får vägen stora skador.

Asfaltens historia - I Västerås, Sverige, Norden och världen

Den första asfalteringen som genomfördes i Sverige skedde år 1876 på Gamla Nygatan i Gamla stan, Västerås. Det skulle dröja ytterligare ett antal år innan den här nya typen av beläggningar tog sig ut på landsbygden. Medan grus fortsatte vara normen på landsvägarna i ytterligare flera decennier efter premiärasfalteringen i Västerås fick allt fler gator i huvudstaden prydas med asfalt under åren som följde. Trots att tempot ökade och fler och fler vägar gjordes om under 1900-talet så dröjde det ända fram till 80-talet till alla rikstäckande vägar i landet var asfalterade. Detta är tidigt i jämförelse med några våra nordiska grannar. Stora delar av islänningarnas vägar har fortfarande inte sett spår av någon asfalt. 

Däremot är Sveriges och Västeråss första asfaltering ingenting i jämförelse med Frankrikes framfart på området. Redan i början av 1800-talet kunde man vandra på asfalt längs vägarna i vissa av landets större städer. Ställer man däremot fransmännens tidiga tillämpning av asfalt mot andra historiska samhällen inser man att även de var ganska sena på bollen. Lämningar från så långt tillbaka som 700-talet visar att gator i vissa mellanöstern-städer belades med tjära på ett liknande sätt som vi idag använder vanlig asfalt.