Asfaltering Stockholm

Välkommen till GW Asfalt!

Hos oss hittar du ett av Stockholms mest erfarna team inom asfaltering. Vi utför projekt av varierande storlek och alltid med högsta kvalitet i fokus. Kontakta oss för att få gratis offert på ditt projekt idag!

VARIERANDE PROJEKT

Vi utför olika typer av stora och små uppdrag inom asfaltering i Stockholm. Bland våra kunder finns allt ifrån privatpersoner och mindre organisationer till för större företag och statliga verk.

PROFESSIONELL UTRUSTNING

Den utrustning som vi använder oss av håller alltid marknadens högsta kvalitet. Vi följer ständigt ny teknik för verktyg och maskiner för att kunna leverera bästa möjliga resultat.

Goda kundrelationer

För oss kommer alltid kunden i första rummet. Tät dialog är en av de viktigaste förutsättningarna för en lyckad kundrelation, och därför låter vi kunderna vara med från start till mål.

Asfaltering i ett växande Stockholm

Sveriges huvudstad expanderar. Utbredning av stadens stadsdelar och ett invånarantal som ständigt stiger ställer krav på ut- och ombyggnad. Detta gäller inte minst inom asfaltering i Stockholm, och det är där vi på GW Asfalt kommer in i bilden. Vi utför asfalteringsprojekt som möjliggör för Storstockholm att anpassas till den pågående tillväxten. Bland våra uppdragsgivare finns både organisationer av varierande storlek och privatpersoner. Vi utför allt från mindre arbeten av exempelvis garageuppfarter till asfaltering av större vägar i Stockholm.

Asfaltering Stockholm

Detta är GW Asfalt

Vi är stolta över vad vi har lyckats åstadkomma genom åren. Sedan företaget tog sina första steg under tidigt 90-tal har mycket hänt. Genom åren har vi utfört mängder av asfalteringsprojekt i regionen. Från mindre och enklare projekt till större och mer omfattande sådana. För varje asfaltering vi utfört i Stockholm med omnejd har vi blivit bättre på vårt yrke. Den långa erfarenheten har gjort att vi har fått möjlighet att bygga upp ett team av sällsynt hög kompetens. Idag består vår personalstyrka av 15 personer som tillhör det absoluta toppskiktet när det gäller asfaltering i Stockholm.

Kunden

Lyhördhet är viktigt i alla kundrelationer, och arbeten inom asfaltering i Stockholm är inget undantag. På GW Asfalt strävar vi alltid efter transparens i våra kundsamarbeten. Detta är genomgående och gäller oavsett om det handlar om arbeten för privatpersoner, myndigheter eller något däremellan. Som kund hos oss ska du alltid kunna lita på att ha full koll på arbetet vi utför. Det gäller såväl kostnad och tidsplan som andra relevanta detaljer gällande din asfaltering i Stockholm.

Asfaltering

Materialet

Man ska komma ihåg att det finns många olika typer av asfalt. Beroende på vilken belastning som marken i fråga kommer att ha kan olika lösningar vara att föredra. Vid asfaltering av större vägar i området kring Stockholm används en mer robust typ av asfalt. Vid projekt på garageuppfarter och mindre vägar används i regel en annan typ. På GW Asfalt har vi närmare 30 års erfarenhet av asfalteringsarbeten för olika syften. Vi vet vad som krävs för att uppnå bästa resultat vid olika markarbeten och vi levererar alltid asfalt av högsta möjliga kvalitet. Sprickor hör inte hemma i den asfalt vi lägger, helt enkelt!

Arbetsprocessen

Noggrannhet är A och O när det gäller asfalteringsarbeten. För att jobbet ska bli korrekt utfört behöver ett antal moment gå i lås. När vi på GW Asfalt utför asfaltering i Stockholm sköter vi alla arbetsmoment på bästa möjliga sätt. När du som kund tar hjälp av vårt team behöver du inte ta hänsyn till några mellanhänder. Vi levererar helhetslösningar och sköter arbetet från start till mål.

Mätning

Den inledande fasen vid våra arbeten med asfaltering i Stockholm lägger grunden för resten av arbetet. Här handlar det om att bilda sig en så tydlig bild av projektet som möjligt. Detta åstadkoms genom noggrann mätning av området som ska asfalteras. Beroende på hur stor yta som ska få ny asfalt så kan vi börja planera för mängden material som kommer att krävas. Här undersökt också huruvida arbetet kan tänkas stöta på några fysiska hinder, så som ledningar och/eller rör.

Schaktning

När mätningen är färdig och villkoren för resten av arbetet satta påbörjas nästa del av projektet – schaktningen. Den här delen av arbetet syftar till att ge den nya asfalten bästa förutsättningar då den kommer på plats. Om inte schaktningen genomförs korrekt finns det risk att det bildas sprickor i asfalten.

Beläggning

Som sista steg av vår asfaltering i Stockholm sker själva beläggningen av asfalten. För att arbetet ska bli så hållbart som möjligt görs detta genom olika lager. Det handlar om lager som syftar till att skilja marken under ytan från asfalten, och lager som syftar till att förstärka grunden. Beroende på vilken belastning beläggningen kommer att ha kan beläggningen se ut på olika sätt.

Hitta rätt serviceområde